Xamk – Teollisen Puurakentamisen Laboratorio

Teollisen mittakaavan kehitys- ja testauslaitteistot sekä pilotointiympäristö

Valmistui Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun käyttöön 11/2023

Laboratorio mahdollistaa rakenteiden kehittämisen ja testaamisen todellisessa mittakaavassa. Nopeutetulla säätestillä ja koerakennuksilla testataan ja kehitetään rakennefysikaalisia ominaisuuksia.

Lisää projekteja